Home » Tlač » Tlačové správy » Mercateo získalo ocenenie RWE Supplier Award „Quality Global“

Sme najlepším medzinárodným dodávateľom spoločnosti RWE

Mercateo získalo ocenenie RWE Supplier Award „Quality Global“

Predanie ceny RWE Supplier Award
Predanie ceny RWE Supplier Award "Quality Global“ Foto z ĺava: Peter Ledermann, predseda predstavenstva Mercateo, Heike Kleine, Senior Key-Account Manager u Mercateo, Andre Lückert, Master data manager spoločnosti RWE a Dr. Bernd Schönwälder, riaditeľ predeja a marketingu.

V rámci 7. podujatia „deň dodávateľov“ organizovaného spoločnosťou RWE získalo Mercateo cenu „RWE Supplier Award Global Quality“, a týmto sme spomedzi 10.000 európskych dodávateľov najlepším medzinárodným dodávateľom spoločnosti. RWE týmto spôsobom oceňuje poskytnuté služby v oblasti nákupu skupiny Group Business Services GmbH (GBS) a ich pobočiek v uplynulých štyroch rokoch.

Na podujatí 7. „Deň dodávateľov“ RWE bolo Mercateo vyznamenané cenou „Quality Global 2014“. Ocenenie prevzali Peter Ledermann – predseda predstavenstva, Dr. Bernd Schönwälder – riaditeľ predaja a marketingu a Heike Kleine – Senior Key-Account Manager. „Mercateo vybudovalo pre RWE okrem iného medzinárodný systém pre Content‐Management, vytvorilo jednotné právne a daňové podmienky, medzinárodne štandardizovanú infraštruktúru a s tým súvisiace normy (napr. pre katalógový obsah), neustále rozširovalo medzinárodný sortiment, a v neposlednom rade umožnilo poskytlo viacjazyčný zákaznícky servis.“ – uviedol vo svojom vyhlásení Andre Lückert z RWE.

V roku 2007 vznikol obchodný vzťah medzi nákupným oddelením RWE a Mercateo, z ktorého sa medzičasom vyvinula intenzívna a kooperatívna spolupráca. Heike Kleine je od začiatku kontaktnou osobou pre RWE: „Cieľom bolo a stále je zaistiť náš sortiment pre RWE pre zníženie Maverick Buying a pre zvýšenie stupne pokrytia pomocou elektronických objednacích polôh.“ Poskytovaním katalógových riešení, vrátane  manažmentu obsahu, v kombinácii s inteligentným spravovaním pohľadov pre nákupcov, urobilo Mercateo rozhodujúci krok k vytvoreniu kvalitného obchodného vzťahu. Viac ako 100 katalógov zmluvných dodávateľov RWE sú k dispozícii pracovníkom RWE v užívateľskom rozhraní Mercatea od roku 2009. Po úspechu v Nemecku, v roku 2011 Mercateo začalo rozširovať úspešný model koncernového nákupu RWE aj medzinárodne. Cieľom bolo a je, jednotne zaviesť dobré skúsenosti a procesy v ďalších šiestich krajinách. Dnes je platforma Mercateo k dispozícii zmluvným dodávateľom RWE v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Spojenom kráľovstve, v Čechách a v Holandsku.

Ocenenie „International 2014“ predstavuje pozitívne hodnotenie intenzívnej, kooperatívnej a úspešnej spolupráce, ktorá bude v budúcnosti ďalej rozšírená. „RWE nie je len jedným z našich veľkoodberateľov. Spoločnosť RWE je naším partnerom v strategických rozvojoch, ktorý nám pomohol pochopiť firemnú štruktúru a požiadavky týkajúce sa obchodných riešení, aby náš vývoj smeroval tým správnym smerom a v prospech našich zákazníkov.“, vyjadril sa predseda predstavenstva spoločnosti Mercateo, Peter Ledermann.