Poštová adresa:
Mercateo Slovakia s.r.o.
Ulica Márie 1168/14A
931 01 Šamorín
Slovenská republika

Obchodný register:
Okresný súd Trnava, IČO: 47 243 015

Predstavenstvo:
Peter Ledermann

Zodpovedný za obsah:
Mercateo Slovakia s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Šamorín

Bankové spojenie:
Banka: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK03 0200 0000 0030 7603 9255
BIC: SUBASKBX

Poštová adresa zákaznického servisu:
Mercateo Slovakia s.r.o.
Ulica Márie 1168/14A
931 01 Šamorín
Slovenská republika

Telefón:

E-Mail:
service@mercateo.sk

Internetová adresa:
www.mercateo.sk

IČ DPH
SK2023665754

Podmienky použitia: Naša ponuka je určená výhradne podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty sú firmy, verejné inštitúcie, živnostníci a SZČO. Akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok potvrdzujete, že ste podnikateľským subjektom.