Home » Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mercateo

Spoločnosť Mercateo (ďalej len „Mercateo“ alebo „my“) berie ochranu vašich údajov veľmi vážne. Platformu Mercateo udržujeme v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, ako aj s právami a povinnosťami obsiahnutými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“). Ďalej v tomto dokumente vysvetľujeme, ako spoločnosť Mercateo spracúva vaše osobné údaje.

Kontrolórom je príslušná národná dcérska spoločnosť Mercateo prevádzkujúca obstarávaciu platformu pre územie, kde sa má uskutočniť dodávka. Zoznam národných dcérskych spoločností spoločnosti Mercateo a individuálnych obstarávacích platforiem je k dispozícii na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v našich Zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Mercateo písomne na emailovú adresu: dsb@mercateo.com. Náš úradník pre ochranu údajov sa volá Henry Freiberg.

Orgánom dozoru nad ochranou údajov spoločnosti Mercateo je:

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach (Nemecko)

1. Spracovanie údajov pri používaní našej webovej stránky

Mercateo prevádzkuje obstarávaciu platformu Mercateo. Pri návšteve našej webovej stránky sa na náš server automaticky zasielajú a dočasne ukladajú rôzne informácie, napríklad vaša IP adresa.

Právnym základom pre túto formu spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Náš oprávnený záujem slúži na tieto účely:

 • Optimalizácia spojenia
 • Zabezpečenie a optimalizácia užívateľskej prívetivosti a zaobchádzania s webovou stránkou
 • Zaistenie bezpečnosti a stability systému
 • Prevencia nebezpečenstva a trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku


Viac informácií o spracovaní údajov na našej webovej stránke obsahuje dokument ‘Cookies, web analytics and social media’ (https://www.mercateo.sk/corporate/cookies/).

2. Spracovanie údajov pri registrácii

Registrovať sa môžete buď ako zákazník, alebo ako dodávateľ. Ak ste zákazníkom, z bezpečnostných dôvodov bude váš účet zrušený v prípade, že sa neprihlásite dlhšie ako štyri roky. Právny základ pre spracovanie údajov pri registrácii poskytuje čl. 6 ods. 1 písm. B) a F) GDPR.

3. Správa používateľov podľa vlastníka účtu

V správe používateľov môže vlastník účtu aktivovať určitých členov personálu ako kupujúcich alebo žiadateľov. Vlastník účtu je zodpovedný za správu a organizáciu používateľov a má prístup k poskytnutým a generovaným informáciám o nich. Vlastník účtu môže:

 • Vykonávať nastavenia ovplyvňujúce používateľov
 • Umožniť používateľom prístup k účtu alebo tento prístup zrušiť
 • Mať prístup k údajom o účte a ukladať ich

4. Spracovanie údajov pri zadávaní objednávok

Pri každej zadanej objednávke sú údaje spracované, aby bolo možné vykonať všetky požadované operácie. Právny základ pre spracovanie takýchto údajov poskytuje čl. 6 ods. 1 písm. B) a F) GDPR.

Vaša e-mailová adresa sa používa na elektronickú komunikáciu s vami ohľadom vašej objednávky a jej spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. C) GDPR. Kvôli splneniu zmluvných povinností sa údaje o objednávke prenášajú na dodávateľa a v prípade potreby na jeho prepravcu, ktorý dodáva tovar alebo poskytuje služby, a ktorý je oprávnený tieto údaje použiť na tento účel. Ďalej sme tiež oprávnení odovzdať vašu e-mailovú adresu (a v prípade potreby vaše telefónne číslo) dodávateľovi a jeho prepravcovi, aby bolo možné organizovať doručenie.

Na vykonanie zmluvy môže byť potrebné, aby boli vaše údaje zdieľané s našimi poskytovateľmi platobných služieb alebo s dotknutou bankou, v závislosti od zvoleného spôsobu platby.
Iní partneri môžu tiež ponúkať tovar a služby na predaj na platforme prevádzkovanej spoločnosťou Mercateo. V každom prípade zodpovednosť nesie príslušný partner.

5. Hodnotenie komerčných zákazníkov, úverové analýzy, prevencia podvodov, vymáhanie pohľadávok

Hodnotenie komerčných zákazníkov
Pretože je obstarávacia platforma zameraná výhradne na použitie pre podnikateľov v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, musíme sa ubezpečiť, že zákazníci nie sú spotrebiteľmi, napríklad prostredníctvom vyžadovania dokladu o živnostenskom oprávnení. Právnym základom pre túto formu spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR.

Analýza úverov
Ak je Mercateo predajcom, skontrolujeme vašu dôveryhodnosť alebo dôveryhodnosť vašej spoločnosti s cieľom posúdiť riziko neplatenia alebo platobnej neschopnosti. Toto predstavuje náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Pre ohodnotenie úveru zašleme požadované údaje (meno a priezvisko konateľa, meno a adresa spoločnosti) jednej z nasledujúcich úverových agentúr:

 1. Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín, Nemecko
 2. Verband der Vereine Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Nemecko
 3. Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko
 4. Crif GmbH, Rothschildplatz 3, A-1020 Wien (Viedeň), Rakúsko (pre objednávky mimo Nemecka)
 5. Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Wien (Viedeň), Rakúsko
 6. Crif AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Švajčiarsko (pre objednávky v rámci Švajčiarska)“

Prevencia podvodov
Informácie o objednávke možno použiť na kontrolu atypických transakcií v súvislosti s objednávkou. Máme oprávnený záujem vykonávať tieto kontroly na prevenciu podvodov podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Vymáhanie dlhov
Ak napriek opakovaným upomienkam stále existujú neuhradené faktúry, sme oprávnení zdieľať údaje so inkasnou agentúrou na účely inkasa.

6. Ďalšie spracovanie údajov

Ďalej zhromažďujeme a zaznamenávame údaje, ktoré nám výslovne poskytujete, napríklad e-mailom, telefonicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako je napríklad online chat (Intercom) alebo formulár spätnej väzby. Ak to zo samotného procesu nevyplýva, budete informovaní o type údajov, ktoré musíme zhromaždiť pred uskutočnením príslušného procesu. Okrem toho sa môžu zhromažďovať aj údaje, ako je vaša adresa IP, ako aj dátum a čas. Ak sa použije komunikačný softvér tretích strán, môžu poskytovatelia tretích strán spracovávať údaje o použití a metadáta na účely zabezpečenia, optimalizácie služieb alebo marketingu. Preto si prečítajte zásady ochrany osobných údajov príslušných tretích strán.

Ďalej sa zhromažďujú údaje o použití, ktoré vytvoríte pri používaní platformy (napr. počas vyhľadávacích operácii). Údaje o použití môžu obsahovať osobné alebo podnikové údaje alebo umožňujú odvodenie týchto údajov. Údaje o použití sa automaticky ukladajú do protokolových súborov servera a používajú sa na zatraktívnenie využívania funkcií platformy, ako aj na zabezpečenie a zvýšenie ich efektívnosti. To pre nás predstavuje oprávnený záujem, ako je stanovené v článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

7. Súťaže a bezplatné stimuly

Ak sa zapojíte do súťaže organizovanej spoločnosťou Mercateo, vami poskytnuté údaje použijeme na umožnenie vašej účasti v súťaži, najmä na to, aby sme vás informovali, ak vyhráte, a prípadne na propagáciu našich služieb a/alebo služieb našich partnerov alebo dodávateľov. Bližšie informácie vám budú poskytnuté v súvislosti s príslušnou súťažou. Povolenie zúčastňovať sa súťaží alebo dostávať stimuly môže byť podmienené prihlásením sa na odber informačného bulletinu. V takýchto prípadoch je váš súhlas zo zákona vyžadovaný. Právny základ je uvedený v článku 6 ods. 1 písm. A) a F) GDPR.

8. Spracovanie údajov na reklamné účely a bulletiny

Spracovanie údajov na reklamné účely predstavuje pre Mercateo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Ak ste u nás registrovaní alebo uvedení ako zákazníci, sme oprávnení spracúvať vaše kontaktné údaje a radiť vám s produktmi a službami, ako aj s príslušnými novinkami alebo pozvánkami na prieskumy bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber nášho informačného bulletinu.

Máte právo kedykoľvek sa bezplatne odhlásiť zo spracovania vašich údajov na reklamné účely do budúcna, a to buď zo všetkého, alebo z príslušného komunikačného kanálu. Po deaktivácii bude príslušná kontaktná adresa vylúčená z ďalšieho spracovania údajov na reklamné účely. Môžete sa odhlásiť pomocou odkazu na odhlásenie (na konci reklamných e-mailov) alebo písomne (e-mailom alebo poštou) prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov.

Okrem toho vám pošleme pravidelné informačné bulletiny e-mailom po predchádzajúcej registrácii (s vašim súhlasom, ako je stanovené v článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Informačné bulletiny obsahujú napríklad informácie o nových a/alebo zaujímavých produktoch/položkách, ako aj informácie o spoločnosti Mercateo a jej partneroch, webinároch, súťažiach a udalostiach. Pre Mercateo a aj pre tretie strany (našich dodávateľov, výrobcov a partnerov) je to forma reklamy. Prihlásenie na odber noviniek vyžaduje dvojité prihlásenie. To znamená, že po zadaní e-mailovej adresy dostanete po registrácii e-mail so žiadosťou o potvrdenie prihlásenia. To je jediný spôsob, ako zabrániť iným subjektom v registrácii pomocou e-mailovej adresy, ktorá nie je ich vlastná. Prihlásenia daného e-mailu sa zaznamenávajú. Súhlas so zasielaním noviniek môžete kedykoľvek odvolať. Na konci každého e-mailu je uvedený odkaz na zrušenie zasielania noviniek.

Sledovanie sa používa pri informačnom bulletine aj pri propagačných e-mailoch na meranie ich úspešnosti a tým na vylepšenie nášho informačného bulletinu. To nám umožňuje vyhodnotiť odpoveď na naše e-maily. Nie je naším zámerom analyzovať užívateľské správanie jednotlivcov.

Viac informácií, najmä o online marketingu, sa nachádza v dokumente „Súbory cookie, webová analytika a sociálne médiá“.

9. Zdieľanie údajov s tretími stranami

Mercateo niekedy na spracovanie vašich údajov využíva tretie strany, napríklad spracovateľov. Takéto tretie strany sú vyberané veľmi opatrne. Vaše údaje sú spracovávané spoločne so spoločnosťou Mercateo alebo v mene Mercateo, najmä spoločnosťami spojenými so spoločnosťou Mercateo. Ak sú údaje zdieľané na administratívne účely, vychádza to z našich oprávnených obchodných a obchodných záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

10. Webové stránky tretích strán

Mercateo nemá žiadnu kontrolu nad aktuálnym obsahom alebo prevádzkou webových stránok tretích strán, ku ktorým je prístup prostredníctvom obstarávacej platformy. Mercateo nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok alebo za to, ako nakladajú s osobnými údajmi používateľov.

11. Príjemcovia mimo EÚ

Vaše údaje ukladáme do systémov spoločnosti Mercateo v rámci Európskej únie. S výnimkou foriem spracúvania údajov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente „Súbory cookie, webová analytika a sociálne médiá“ sa mimo EÚ nebudú prenášať žiadne údaje.

12. Vymazanie osobných údajov

Údaje, ktoré ukladáme, sa vymažú po uplynutí platnosti príslušnej autorizácie (najmä po dosiahnutí súvisiaceho účelu), zablokujú sa proti ďalšiemu použitiu a odstránia sa po uplynutí lehoty na uchovávanie, ktorá je zákonom požadovaná podľa daňového a obchodného práva, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo sa zmluvne dohodli inak.

13. Bezpečnosť údajov

Prijímame potrebné a príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany. Berieme do úvahy stav technologických znalostí, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziká rôznej pravdepodobnosti a rozsah rizík pre práva a slobody dotknutých osôb. Kvôli vašej bezpečnosti sú vaše údaje šifrované pomocou certifikátu webovej stránky SSL (Secure Sockets Layer).

14. Práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup: Máte právo na získanie informácií o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje sprístupnené, predpokladanej dobe uchovávania a zdroji vašich osobných údajov, ktoré od vás neboli zhromaždené priamo.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nepresných osobných údajov a na doplnenie správnych údajov.
 • Právo na vymazanie a obmedzenie: Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo na iné obmedzenie spracúvania v súlade s právnymi požiadavkami.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, alebo na ich prenos k inému správcovi.
 • Právo podať sťažnosť: Kontaktujte, prosím, dozorný úrad v mieste vášho obvyklého pobytu alebo dozorný úrad, ktorý je za nás zodpovedný.
 • Právo na odhlásenie: Máte právo odhlásiť sa zo všetkých tu opísaných spracovaní údajov, ktoré sa uskutočňujú na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Na rozdiel od spracovania údajov opísaného v časti „Spracovanie údajov na reklamné účely“ sme povinní prijať vašu žiadosť o zrušenie, iba ak preukážete závažné legitímne dôvody založené na vašich konkrétnych okolnostiach.
 • Ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte dsb@mercateo.com.

15. Zmeny a doplnky týchto Zásad ochrany osobných údajov

Ak je v dôsledku akýchkoľvek zmien potrebné zmeniť a doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, zodpovedajúcim spôsobom ich upravíme.

Posledná aktualizácia: marec 2021