Staňte sa dodávateľom Mercateo -
Získajte nových B2B zákazníkov

Zvýšte Váš obrat na B2B trhovisku Mercateo. Objavte Mercateo ako Váš nový distribučný kanál pre Váš sortiment produktov.

Zaregistrujte sa »   Kontakt »

Čo je Mercateo?    Výhody    Informácie a požiadavky pre dodávateľa    FAQs    Kontakt

laptop_2

Úspešný nákup a predaj v B2B

Mercateo ponúka spoločnostiam výhody E-Procurement-systémov v kombinácii s vedúcim európskym B2B trhoviskom pre nepriamy nákup. Malé a stredné spoločnosti, verejné inštitúcie a koncerny pokrývajú svoje nepriame potreby na tomto trhovisku.

Trhovisko otvára alternatívny distribučný kanál pre dodávateľov štandardizovaných produktov s cieľom generovať ďalší online predaj v B2B sektore - ako subdodávateľ spoločnosti Mercateo. Využívate výhody existujúcej E-Commerce infraštruktúry a efektívneho procesu transakcií prostredníctvom platformy Mercateo. Vaše objednávky sú spracované pohodlne a ľahko - Mercateo vystupuje ako Váš jediný debitor.

Medzinárodné čísla a fakty:
100.000
firemných zákazníkov
700
dodávateľov
100
miliónov produktov
15
krajín v Európe

*) tieto čísla sa vzťahujú na Mercateo skupinu a jej medzinárodné pobočky


Výhody pre dodávateľov

202009_CP_LP_Lieferanten_umsatz

Zvýšiť obrat

Generujte ďalší online predaj v B2B sektore.

202009_CP_LP_Lieferanten_zeit

Ušetríte čas a peniaze

Využite efektívny transakčný proces - len jeden debitor.

202009_CP_LP_Lieferanten_risiken

Znížte riziká

Riziko nezaplatenia preberá Mercateo.

202009_CP_LP_Lieferanten_katalog

Efektívne spravovanie katalógov

Spravujte a organizujte svoje katalógy ľahko a intuitívne.

202009_CP_LP_Lieferanten_performance

Vyhodnotenie výkonu

Optimalizujte svoje podnikanie pomocou transparentných analýz.

202009_CP_LP_Lieferanten_support

Osobná podpora

Manažér dodávateľov je Vám vždy k dispozícii.

Staňte sa dodávateľom u Mercateo – je to také jednoduché

Spolupracujeme iba s preverenými dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Zaregistrujte sa teraz.

Prihlásenie

Vyplňte registračný formulár dodávateľa a prijmite obchodné podmienky.

Nahrať

Vytvorte katalóg s obrázkami, dátovými listami, dodacími lehotami a informáciami o skladoch.

Predávať

Pokiaľ je Váš katalóg online, môžu zákazníci nájsť a objednať Vaše produkty

Dodávať

Zašlite tovar na uvedenú dodaciu adresu s dodacím listom Mercateo.

Zarábať

Vystavte faktúru spoločnosti Mercateo a platbu dostanete v lehote splatnosti.

Informácie a požiadavky pre dodávateľa

Všeobecné informácieObchodné informácieTechnické informácieFTP

Mercateo má vždy záujem o spoluprácu s dodávateľmi, ktorí rozširujú sortiment ako do šírky, tak aj do hĺbky. Ako dodávateľ máte na starosti logistiku. Ako výrobcovi Vám ponúkame možnosť poskytnúť svoje produktové údaje a predstaviť tak celé produktové portfólio bez ohľadu na akékoľvek dodávateľské vzťahy.
V prvom kroku potrebujeme, aby ste sa prihlásili kliknutím na “Zaregistrujte sa“

Za online umiestnenie elektronického katalógu si spoločnosť Mercateo účtuje jednorazový poplatok za pripojenie, ktorý nezávisí od počtu produktov. Okrem toho sa mesačne účtuje servisný paušálny poplatok za poskytovanie systému, aktualizáciu katalógu a ukladanie dát. Podrobnosti sú upravené v rámcovej dohode a Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak chcete nahrať Váš sortiment, musíte nám poskytnúť aspoň jeden elektronický katalóg. Musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

  • preprava v mene tretej strany (priame doručenie) s dodacím listom Mercateo
  • poskytnutie elektronického katalógu vo formáte BMEcat (štandard XML) – Pomoc od Mercateo je možná. V prípade, že nemáte možnosť exportovať zo svojho systému do formátu BMEcat, môžete použiť bezplatnú aplikáciu SEPIA (BMEcat konvertor pre Excel, Open Office a LibreOffice), ktorú nájdete na stránke http://www.sepia.de/downloads.html
  • Okrem BMEcat môžete použiť tiež ExcelTool - BMEcat ekvivalent vo formáte Excel, ktorý sa na server uloží ako TXT


Mercateo Vám poskytne FTP prístup k nahrávaniu Vášho elektronického katalógu.

Vytvorenie katalógu

Informácie a požiadavky na katalóg (BMEcat)
Informácie o vytváraní katalógov pomocou šablón katalógov Mercateo
Spravovanie katalógov

BMEcat_Mercateo_requirements_EN_20140626 (ZIP – 1.64 MB 2017-05-17)

ExcelTool (ZIP – 367 KB 2017-05-17)

Spravovanie katalógov

Informácie o správe katalógu

Informácie o výsledkoch testu

Stav skladu

Stav skladu nám môžete dať podľa špecifikácie nižšie.
Mercateo-Availibility-Data_EN_20140723 (PDF – 347 KB 2020-09-23)
availability-data-catalog-9999 (ZIP – 400 B 2020-09-23)

Rozhranie

Informácie o rozhraní

Cez File Transfer Protocol (FTP) môžete váš katalóg nahrať, sprístupniť a aktualizovať. Môžete využiť prístup cez Windows (kliknúť na "Tento počítač" a zadať adresu) alebo cez akéhokoľvek FTP klienta (napr. Filezilla ).

Prihlasovacie údaje na FTP server sú nasledovné:

Adresa ftp.mercateo.com
FTP-Server-Port 21
FTP-Server-Secure-Port 22
Login a heslo obdržíte po registrácii

Pri prvom nahratí je nutné nahrať všetky súbory do príslušných adresárov. Pri aktualizácii stačí aktualizovať len zmenené súbory.

Pre správne priradenie súborov je nutné ich uložiť do príslušných adresárov:

Katalóg (cenník) ./KatalogID/catalog
Obrázky ./images
Bezpečnostné karty (PDF) ./pdf

Ak sa objaví problém s kódovaním, použite prosím kódovanie Unicode.

Často kladené otázky

Kto sa môže stať dodávateľom?
Mercateo spolupracuje so všetkými úrovňami dodávateľských reťazcov. Medzi našich dodávateľov patria distribútori, dovozcovia, veľkoobchodníci, špecializovaní predajcovia a výrobcovia. Výber dodávateľov je založený na definovaných kritériách a požiadavkách.

Kto nakupuje u Mercateo?
U Mercateo nakupujú firemní zákazníci. Spoločnosti všetkých veľkostí a zo všetkých priemyselných odvetví pokrývajú svoje nákupné potreby prostredníctvom Mercateo a používajú naše E-Procurement riešenia. Súkromné osoby NEMÔŽU nakupovať u Mercateo.

Čo môžem predávať cez Mercateo?
Môžete predávať produkty, ktoré sú relevantné pre obchodný trh. V rámci toho spoločnosť Mercateo vyžaduje od svojich dodávateľov popri zodpovednosti za ponúkané výrobky aj dodržiavanie predpisov týkajúcich sa požiadaviek na výrobky.

Čo nemôžem predávať cez Mercateo?
Prostredníctvom Mercateo nesmiete predávať nasledujúce produkty:

  • lieky
  • zbrane a strelivo
  • pesticídy
  • látky a zmesi vyžadujúce odborné znalosti, vrátane biocídnych výrobkov

Ako sa vypočítajú predajné ceny?
Ako dodávateľ prenášate spoločnosti Mercateo cenu za každú položku. Táto kúpna cena spolu s maržou, ktorú náš systém určuje pomocou algoritmu, vedie k predajnej cene pre zákazníka. Dodávatelia môžu požiadať o platenú analýzu o cenách. To im umožňuje reagovať na cenovú hladinu a cenovú elasticitu za produkt, úpravou ceny pre Mercateo. Týmto spôsobom dodávatelia kontrolujú, ako konkurencieschopná je ich ponuka.

Generuje Mercateo odstupňované ceny na predajnej strane alebo mám ponuknúť odstupňované ceny?
Mercateo vytvára odstupňované ceny. Nemáme však žiadne znalosti o produkte, takže stanovené odstupňované ceny nemusia plne vyhovovať potrebám zákazníkov. Naše odstupňované ceny navyše neobsahujú žiadne závažné zľavy pre zákazníkov. Odporúča sa preto zahrnúť odstupňované ceny.

Ako sa vypočítajú náklady na prepravu?
Mercateo prenáša náklady na prepravu svojich dodávateľov 1: 1 na svojich zákazníkov. Náklady na prepravu sú nastavené na hodnotu objednávky (nie na váhu).

Nemám EAN pre všetky produkty – ako mám postupovať?
V zásade by sa EAN čísla mali udržiavať aj v katalógu, ak sú vydané výrobcom. Je to dôležité, pretože naše duplicitné párovanie (systém spozná, že sa jedná o identickú polo6ku, ktorý môže byť zalistovaná aj inými dodávateľmi) je založené na EAN a zákazníci môžu vyhľadávať podľa EAN. Ak výrobca neuvádza EAN, ponechajte toto pole prázdne.

Je možné moje portfólio produktov kedykoľvek rozšíriť?
Portfólio produktov možno rozšíriť prostredníctvom aktualizácie katalógu ideálne aj po konzultácii s Vaším manažérom dodávateľov.

202009_CP_LP_Lieferanten_kontakt

Vaša kontaktná osoba odpovie na všetky ďalšie otázky.

202009_CP_LP_Lieferanten_phone

202009_CP_LP_Lieferanten_mail

202009_CP_LP_Lieferanten_contact

Hľadáme dodávateľov!

Predávajte Vaše produkty cez Mercateo a zvýšte tak jednoducho Váš online obrat.

Zaregistrujte sa »