Home » Medialounge » Zásobovanie s Mercateo aj na medzinárodnej úrovni (anglicky)

Zásobovanie s Mercateo aj na medzinárodnej úrovni (anglicky)

 

Mercateo zásobovacia platforma oslovuje svojou ponukou nielen zákazníkov, výrobcov a dodávateľov v Slovenskej republike, ale aj v ďalších 10 krajinách Európy. Nasledujúce video vám ukáže, prečo môže byť zaujímavá príležitosť spolupracovať na medzinárodnej úrovni s Mercateo ako dodávateľ. Získajte prístup k najdôležitejším európskym trhom, jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom.
Ďalšie informácie: Spolupracovať s Mercateo ako dodávateľ aj na medzinárodnej úrovni

zdieľajte: