Home » Medialounge » Využiť Mercateo ako nákupca

Využiť Mercateo ako nákupca

 

Optimalizujte Váš nákup s firmou Mercateo a využite ešte jednu platformu pre uspokojenie Vašich režijných potrieb (C-produktov). Dostanete prístup k obrovskému sortimentu a tým znížite Vaše voľné textové objednávky ako aj počet Vašich veriteľov. Integrujte Vašich dodávateľov na zásobovacej platforme – národne i medzinárodne.

Viac informácií: Využiť Mercateo ako nákupca

zdieľajte: