Managed Supply

V spoločnosti Mercateo veríme, že dôvera a kvalita sú základom každého dlhodobého obchodného vzťahu. Preto kladieme vysoké nároky na dodávateľov vybraných pre online obchodnú platformu Mercateo. Spolupracujeme výlučne s dôkladne vyhodnotenými a kvalitne zabezpečenými dodávateľmi, aby sme vám mohli ponúknuť ten najlepší sortiment a skúsenosti s obstarávaním.

Ciele nášho manažmentu dodávateľov

Naším hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkom čo najväčší výber rôznych druhov produktov – položiek C, so zameraním na vytvorenie primeraných konkurenčných podmienok, rozsiahly výber a vysokú úroveň výkonu. V súčasnosti spolupracujeme so 700 otestovanými a kvalitnými dodávateľmi zo všetkých úrovní dodávateľského reťazca v 15 európskych krajinách.

 

 • Rozvíjanie partnerstiev

  Spolupracujeme s našimi dodávateľmi pri vytváraní strategických partnerstiev so zameraním na osobný kontakt, spoluprácu a budovanie dlhodobých vzťahov. Takto vytvárame vysoko výkonné a udržateľné procesy obstarávania pre našich zákazníkov.

 • Zabezpečenie štandardov kvality

  Očakávame, že naši dodávatelia budú neustále poskytovať vysokú kvalitu dodávok a služieb zákazníkom, ako aj konkurenčné podmienky. Za týmto účelom vykonávame kontroly u našich dodávateľov a sme s nimi v pravidelnom kontakte, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.

 • Zabezpečenie súladu

  Chápeme, že dodržiavanie zhody je pre vás dôležité. Preto sa zameriavame na splnenie vašich požiadaviek na spoľahlivý a právne vyhovujúci proces obstarávania a tým pre vás vytvoríme hodnotu.

Dôvera a spoľahlivosť

Integrita a dôvera sú základom úspechu spoločnosti Mercateo. Tieto hodnoty komunikujeme navonok a každodenne ich zavádzame do praxe s našimi dodávateľmi a zákazníkmi.Naše hodnoty pre dlhodobý úspech

 • Sľub Mercateo

  Zaviazali sme sa poskytovať spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké príležitosti pre všetkých. Trváme na transparentnosti a hovoríme NIE zákulisným obchodom. Taktiež požadujeme, aby naši dodávatelia dodržiavali tieto požiadavky. To, čo od našich partnerov očakávame, samozrejme platí aj pre nás.

 • Bezpečnosť údajov

  Na ochranu údajov prijímame technické aj organizačné opatrenia. Napríklad používame štandard šifrovania SSL. Tiež hosťujeme a spracovávame všetky údaje na serveroch v Nemecku.

 

 • Ochrana práv

  Zaručujeme, že duševné vlastníctvo a ďalšie vlastnícke práva sú chránené. Informácie o produkte a obrázky berieme priamo od výrobcov alebo od špecializovaných poskytovateľov obsahu.

 • Zabezpečenie kvality

  Zaviedli sme prísne kontroly, aby sme zabránili falšovaniu ochranných známok, paralelným dovozom a falšovaniu. Takto môžeme zaručiť, že na našej platforme nebudú v obehu žiadne falšované výrobky. V prípade akýchkoľvek porušení sa môžete obrátiť priamo na naše právne oddelenie.

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti Mercateo načrtáva kľúčové požiadavky pre našich obchodných partnerov. Aby boli dodávatelia schválení na našich platformách, musia sa zaviazať k ochrane ľudských práv, životného prostredia a ľudskej dôstojnosti. Mercateo očakáva, že jeho partneri a dodávatelia budú tieto princípy plne akceptovať a aktívne podporovať, aby ich bolo možné dodržiavať v celom dodávateľskom reťazci. Náš Etický kódex je súčasťou každej zmluvy, ktorú uzavierame s našimi dodávateľmi.

Otestovaní a kvalitní dodávatelia

V spoločnosti Mercateo žijeme rozmanitosťou. Odráža sa to aj u našich partnerov. V súčasnosti spolupracujeme so 700 otestovanými a kvalitnými dodávateľmi všetkých obchodných úrovní v 15 európskych krajinách. Tieto strategické partnerstvá nám umožňujú ponúkať na trhu širokú škálu produktov s viac ako 16 400 značkami od známych výrobcov a viac ako 100 miliónov položiek v 29 kategóriách.

Aby sme mohli z dlhodobého hľadiska naďalej ponúkať náš široký sortiment výrobkov, zaviedli sme proces, ktorý nás vedie k neustálej výmene s našimi zákazníkmi a dodávateľmi. Veríme, že budovanie osobných vzťahov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi je kľúčom k ich úspechu.

 

Rozvoj strategických partnerstiev z dlhodobého hľadiska

Budovanie strategických partnerstiev sa začína procesom výberu dodávateľov. Úspešné vzťahy môžu byť založené iba na dobre informovaných rozhodovacích procesoch. Integrácia, hodnotenie a ďalší rozvoj našich vybraných dodávateľov sú tiež dôležitými základnými kameňmi úspešného partnerstva.

 

 • Výber dodávateľa

  Naším cieľom je vybrať najlepších dodávateľov v celej Európe. Všetky naše rozhodnutia o výbere dodávateľov robíme na základe objektívnych kritérií. Pozeráme sa na ich úroveň služieb zákazníkom, ceny a logistiku: ponúka dodávateľ vysokú úroveň kvality, spoľahlivosti a udržateľnosti? Dodržiavame jednotný postup a pracujeme transparentne.

 • Hodnotenie dodávateľa

  Našich dodávateľov pravidelne hodnotíme a hodnotíme podľa našich štandardizovaných hodnotiacich kritérií. Hovoríme priamo s našimi dodávateľmi o výsledkoch hodnotenia a dohodneme sa na spôsoboch, ako optimalizovať spôsob, akým môžeme v budúcnosti spolupracovať. Ak sa niečo pokazí, skontrolujeme, či došlo k zlepšeniu v záujme našich zákazníkov.

 • Vývoj dodávateľov

  Výsledky hodnotenia našich dodávateľov premieňame na opatrenia pre rozvoj dodávateľov, ktoré potom slúžia ako základ pre ich budúci strategický rozvoj. S našimi dodávateľmi zdieľame aj naše poznatky o vývoji trhu a potrebách zákazníkov, aby sme im pomohli stať sa úspešnými konkurentmi.

 

Čo o nás hovoria naši zákazníci

 

"Mercateo oceňuje našich vlastných dodávateľov v našom vlastnom obstarávaní. Predstavujú nám tiež svoje skúsenosti s internacionalizáciou."


André Lückert, vedúci vzťahov a riadenia hlavných údajov, innogy SE

"Mercateo ponúka širokú škálu produktov, ako aj podrobný popis položiek, takže porovnávanie produktov je skutočne jednoduché. Je skvelé, že môžeme v zozname uviesť položky od našich stálych dodávateľov so špeciálnymi podmienkami. To znamená, že používatelia majú prístup k veľkému množstvu položiek C bez potreby časovo náročnej údržby produktových údajov."


Kerstin Groß, manažér strategického obstarávania, Universitätsklinikum Köln

"Široká škála položiek, ktoré má Mercateo, je veľmi pôsobivá: umožňuje nám flexibilne nakupovať širokú škálu položiek iba na jednej platforme. Dokázali sme tiež integrovať naše rámcové dohody s našimi dodávateľmi kancelárskeho vybavenia. Stále sme veľmi radi, že sme si vybrali Mercateo."


Thomas Kremling, vedúci nákupu, Skandia Versicherungen Management & Service GmbH