Profesionálny rollout

Začni s Mercateo

Aby riešenie Mercateo bolo úspešné vo vašej spoločnosti, je dôležité dosiahnuť vysoké použivateľské prijatie už od samého začiatku. To zahŕňa aj poučenie užívateľov o používaní a funkčnosti, ako aj štandardizáciu procesu objednávania pre okrajové požiadavky.

Spoločnosť Mercateo vás v tomto procese podporuje a poskytuje vám množstvo materiálov na úspešné zavedenie.

Kontaktujte nás »

Užívateľské prijatie

V rámci služieb Mercateo profesionálny rollout získate podporu, ktorá vám zabezpečí rýchlejšie dosahovanie cieľov projektu.

Časové plánovanie

Rollout Prozess

Mercateo rollout služby

  • Komunikačný balík

    Poskytneme vám dokumenty pre interné informácie a komunikáciu (individuálne šablóny, letáky, prevádzkové návody).

  • Školenie na mieste a Webinar

    Môžete si vybrať školenie všetkých vašich užívateľov osobne zamestnancom spoločnosti Mercateo u vás vo firme alebo prostredníctvom online školení resp. oba možnosti. Funkcie sú vysvetlené z hľadiska toho, ako ich užívatelia používajú na dennej báze.

  • Zlúčenie užívateľských účtov

    V spolupráci s vami Mercateo deaktivuje ďalšie užívateľské kontá.

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás. Radi Vám poradíme a podporíme vás v procese zavedenia profesionálneho rolloutu.

Matthias Heinze
Projektový manažér

rollout@mercateo.com