Váš digitálny predajný kanál už čaká na vás

Pomôžeme vám s digitálnym predajom vašich výrobkov. Nadviažte priame vzťahy so zákazníkmi pomocou BusinessShopu a dohodnite individuálne ceny. Alebo môžete s minimálnym úsilím predávať širšej sieti kupujúcich na Spotmarkete ako subdodávateľ.

Čo je pre vás pri predaji dôležité?

Priamy kontakt so zákazníkom alebo s vynaložením minimálneho úsilia prilákať čo najviac zákazníkov? Rozhodnite sa, ako chcete predávať.Prostredníctvom Spotmarketu môžete osloviť veľký počet zákazníkov s minimálnym úsilím – ako subdodávateľ Mercatea.

Predávať na Spotmarkete »S BusinessShopom na Unite zostanete so svojimi zákazníkmi vždy v priamom kontakte. Ponúknite im individuálne ceny a sortimenty.

Predávať cez BusinessShop »

202009_CP_LP_Lieferanten_kontakt

Máte otázky? Radi Vám poradíme.
Kontaktujte nás:

202009_CP_LP_Lieferanten_phone

202009_CP_LP_Lieferanten_mail