Mercateo pre nákupcov

Ako nákupca využite Mercateo k uspokojeniu Vašich režijných potrieb (C-produkty), a to aj na medzinárodnej úrovni.

Redukujte počet svojich veriteľov, počet voľnotextových objednávok a týmto si dodatočne znížte svoje procesné náklady.

Integrujte zároveň aj svojich vlastných zmluvných dodávateľov.

Pre Business Model kliknite sem.

 

Kontaktný formulár
Bezplatné poradenstvo   *
Mercateo Package