Home » Tlač » Tlačové správy

Tlačové správy

Zistite, ako ušetriť viac ako 40% vašich nákladov digitalizáciou!

Výsledky sú založené na vedeckej štúdii „Nepriame nákupy v centre pozornosti 2017“ od spoločnosti Mercateo v spolupráci s Lipskou Univerzitou aplikovaných vied (HTWK Leipzig).

3. CEE e-procurement Summit stredovýchodnej Európy

Po veľkom úspechu 1. a 2. ročníka organizujeme aj tento rok e-procurement Summit pre náš región. Hlavnou témou konferencie je digitalizácia nákupu – Procurement 4.0, a to predovšetkým pri nákupe periférneho tovaru v regióne strednej a východnej Európy. Osvedčené postupy a trendy popíšu vo svojich prednáškach medzinárodne uznávaní odborníci a skúsení manažéri nákupu, a zároveň spoločne zodpovieme otázky na jestvujúce výzvy elektronického obstarávania, a to všetko so simultánnym tlmočením (angličtina, slovenčina, maďarčina).

1. Mercateo Business Breakfast pre slovenských dodávateľov

Kľúčovým faktorom našej činnosti a kľúčom k dosiahnutiu lepších výsledkov je spolupráca s dodávateľmi a výrobcami, ktorí sa snažia rozšíriť náš sortiment výrobkov o širokú škálu produktov. Preto je pre nás dôležité rozvíjať nové vzťahy a možnosti spolupráce a pre ktoré vytvoril vynikajúcu príležitosť náš prvý Business Breakfast v priestoroch komplexu X-Bionic v Šamoríne.Počas raňajok boli prítomní dodávatelia z rôznych oblastí a predstavitelia spoločnosti Mercateo, najväčšej európskej platformy elektronického obchodu B2B.

Mercateo otvára B2B-zásobovaciu platformu v Belgicku

Od 2. apríla 2015 majú spoločnosti pôsobiace na medzinárodnom trhu možnosť využívať Mercateo aj pre svoje dcérske spoločnosti so sídlom v Belgicku. Mercateo takto reaguje na stúpajúci záujem koncernov o globálne systémy a procesy v obstarávaní a posilňuje vlastnú pozíciu ako medzinárodné riešenie nákupu.