Home » Tlač » Tlačové správy » „Prinášame Köthen do sveta a svet do Köthen“

„Prinášame Köthen do sveta a svet do Köthen“

Peter Ledermann hodnotí 10 rokov pôsobenia spoločnosti Mercateo v Köthen

Rozhovor s Petrom Ledermann pri príležitosti osláv desiateho výročia a slávnostného otvorenia nových kancelárskych priestorov v Köthen

Mercateo oslavuje v tomto roku desiate výročie a otvorením nových kancelárskych priestorov vyslalo dôležitý signál ohľadne významu pobočky v Köthen. V čom presne vidíte výhody tohto mesta?

Peter Ledermann: Köthen a Mercateo jednoducho patria k sebe. Každého uchádzača o zamestnanie najprv prevedieme po kanceláriách v Köthen. Tak získame pocit z toho, ako sa k nám uchádzač hodí. Vedome sme sa rozhodli pre pobočku mimo Berlína, aj keď by sa to u medzinárodne pôsobiacej IT spoločnosti, ako je tá naša, asi predpokladalo. Ale nechceli sme sa hnať za trendmi a konať krátkozrako, chceli sme ísť vlastnou cestou. Pre Mercateo je dôležitá kontinuita, preto vsádzame na ľudí, ktorí sa stotožnia s našim systémom hodnôt, vedia a chcú s nami spoločne rásť. A to všetko sme našli v Köthen. Mesto je veľmi dobre organizované. Boli sme tu veľmi otvorene prijatí. Dôležitú úlohu pritom zohral starosta mesta Köthen Kurt-Jürgen Zander, ktorý nám už na začiatku dal pocit, že sme tu vítaní. Máme k sebe bližšie, úrady sú ústretové, a preto sa aj rozhodnutia realizujú rýchlejšie. Keď sme napr. v roku 2004 potrebovali funkčné internetové spojenie, bolo k dispozícii do týždňa. V nejakom väčšom meste by to trvalo významne dlhšie. Aj pri výstavbe budovy prebiehala spolupráca medzi mestským stavebným úradom, pamiatkovou ochranou a vlastníkom veľmi dobre. Naviac má Köthen v rámci infraštruktúry všetko, čo potrebujeme. Vďaka vysokým školám v Köthen, Dessau a Bernburku máme blízko k vede a výskumu a vždy tu nájdeme výborných odborníkov. Köthen je mesto, ktoré nám vyhovuje, a v ktorom sa cítime byť doma.

Na čo ste pri výstavbe nových kancelárií kládli mimoriadny dôraz? 

P. L.: Kancelárske priestory majú tiež navonok vyjadrovať našu firemnú filozofiu. Preto pre nás bolo dôležité, aby nová budova vyžarovala otvorenosť a transparentnosť. Malé uzavreté kancelárie, ktoré poznáte z iných firiem, by pre nás boli neprijateľné. Preto sme kládli dôraz na veľké a svetlé priestory. Výzvou bolo vytvoriť tento obrovský priestor tak, aby poskytoval čo najlepšie pracovné podmienky. Je tu veľa miesta pre spontánne stretávania. Takéto miesta sú pre našu prácu nesmierne dôležité. Všade visia biele tabule, takže veľa nápadov vzniká práve tu a tie potom ďalej rozvíjame. Súčasne je tu dostatok možností, kam sa stiahnuť a pracovať v pokoji. Navonok pôsobí budova veľmi stroho, ale tak ako v pôvodnej budove aj tu sa vstupuje do otvoreného priestoru, ktorý nie je obklopený skriňami. Novostavba bola projektovaná podľa našich predstáv, samozrejme s ohľadom na ekonomickú stránku a prenajímateľov budovy.

Kedy presne ste sa rozhodli pre výstavbu v Köthen?

P. L.: S plánovaním sme začali v roku 2011, teda v čase keď už bolo Mercateo profitabilné a etablovalo sa na trhu. Bolo jasné, že budeme ďalej rásť, a že kontinuálne porastie aj počet našich zamestnancov. Preto bolo len otázkou času, kedy nám prestanú vyhovovať priestory starej pražiarne. Ak sa obzrieme späť, začali sme o tom premýšľať pomerne včas. Stavba bola dokončená pred naším desaťročným výročím aj cez rôzne požiadavky, ktoré sa objavili počas stavebnej fázy ako napr. problematické napojenie podláh.

V súčasnosti pracuje vo firme Mercateo okolo 300 zamestnancov, z toho asi 200 v Köthen. S ďalšími 1.050 m² kancelárskej plochy sa zlepšili nielen pracovné podmienky pre Vašich súčasných zamestnancov, ale takisto vznikol priestor pre posilnenie tímu. Kam by sa mala v tomto smere uberať cesta Mercateo v najbližších rokoch?

P. L.: V novej budove sme vytvorili miesto pre ďalších 100 zamestnancov. Prví z nich už boli prijatí. Potom čo sme sa museli v uplynulých rokoch trošku uskromniť, máme teraz viac miesta. Mercateo ďalej porastie a takisto v nasledujúcich rokoch budú vyčerpané kapacity nových kancelárskych priestorov. Pokiaľ všetko bude prebiehať podľa našich predstáv, potom budovu znovu rozšírime. Nová budova je projektovaná tak, že umožňuje ďalšiu prístavbu.

A čo to znamená konkrétne?

P. L.: Naša pobočka v Köthen má potenciál ponúknuť 600 až 800 pracovných miest a som presvedčený o tom, že nebude trvať ďalších desať rokov, než tohto počtu dosiahneme.

Slávnostného otvorenia novej pobočky sa zúčastnil aj spolkový predseda vlády Saska-Anhaltska, Dr. Reiner Haseloff, ako aj regionálni zástupcovia z politiky a priemyslu a obchodu. Prečo to pre Vás bolo dôležité?

P. L.: Rovnako ako iné miestne firmy máme aj my záujem posilniť tento región so svojim potenciálom. V tom ťaháme za jeden koniec. Pokiaľ  vytvárame kvalitné pracovné príležitosti a praktikantské miesta, potom držíme mladých vzdelaných ľudí v regióne. K tomu prirátajme miestnych, pre ktorých tu predtým nebola zodpovedajúca práca, a ktorí sa vrátili späť. Dr. Reiner Haseloff ocenil práve túto skutočnosť a v priebehu svojho funkčného obdobia ministra priemyslu a obchodu Saska-Anhaltska vyznamenal v roku 2008 Mercateo titulom firma mesiaca. Jeho vtedajšia prezieravosť sa dnes potvrdila. Osobne ma veľmi teší, že Dr. Reiner Haseloff prijal naše pozvanie. Vnímame to ako ocenenie našej práce a významu Mercateo pre región.

Pri oslave výročia je určite na mieste obzrieť sa za dosiahnutými výsledkami. Ako hodnotíte uplynulých desať rokov?

P. L.: Tu v Köthen sme dosiahli niečo neuveriteľného. Prvé roky samozrejme neboli jednoduché, ale to nie je nič neobvyklé, keď sa človek snaží presadiť na trhu s nápadom, o ktorom si nikto nemyslel, že by mohol niekedy fungovať. Na začiatku bolo veľa kritických hlasov, ale my sme boli hlboko presvedčení o tom, že ideme správnou cestou. A posledné roky dokazujú, že sme sa nemýlili. Medzitým sme sa ako firma etablovali a urobili si meno. Každoročne rastieme v priemere o 25% a máme zastúpenia v ďalších desiatich európskych mestách, z nich osem s vlastnou pobočkou. Ale to sú len obchodné údaje. Mimoriadne ma teší pozorovať, ako ľudia so svojimi úlohami rastú – keď naši mladí absolventi vyzrejú v osobnosti, alebo keď naši zamestnanci vnášajú do svojich podnikov medzinárodného ducha. Väčšina našich zákazníkov sú svetoví hráči. Nielenže prinášame Köthen do sveta, ale aj svet do Köthen. Idea spoločnosti Mercateo má proste hlavu a pätu a my môžeme byť na uplynulé roky právom pyšní.

Pri pohľade do minulosti sa ponúka samozrejme otázka plánov do budúcnosti. Akú víziu máte pre nasledujúcich desať rokov a pre rok 2024?

P. L.: Máme ambíciu byť firmou, ktorá zavádza v obchode a špeciálne v online obchode tu v Nemecku nové štandardy. Náš obchodný model je aplikovateľný v rámci celej Európy. A viem si v rámci niekoľkých nasledujúcich rokov predstaviť expanziu napr. do Spojených štátov. Mojou víziou je, že budeme ako obchodná B2B platforma hrať na trhu dôležitú úlohu. K tomu patrí, že budeme rásť aj profesionálne. Rozhodli sme sa pre novostavbu v Köthen a podpísali sme nájomnú zmluvu na ďalších desať rokov. Dnes sa teda nachádzame v medzietape. Do desiatich rokov zamestnáme dvakrát toľko ľudí a založíme viac pobočiek v Nemecku. Mercateo ďalej porastie, ešte viac expanduje na medzinárodných trhoch a posilní celosvetovo svoj význam. Naše srdce ale budú vždy byť pre Köthen, pretože tu máme korene.