Home » Obstarávanie sa mení – CEE eProcurement Summit 2017

cee_summit_300x100
Dňa 6. apríla 2017 sa konala konferencia CEE eProcurement Summit 2017 v Šamoríne, kde pre viac ako 100 účastníkov viedli uznávaní odborníci a skúsení manažéri nákupu prednášky o aktuálnych témach nákupu a digitalizácie. Napriek rôznorodosti prítomných bolo čoskoro jasné: výzvy, ktorým čelia kupujúci a odborníci nákupu nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, či Rakúsku alebo Nemecku, sú do značnej miery rovnaké.

Na úvod akcie Dr. Sebastian Wieser, predseda predstavenstva spoločnosti Mercateo, predstavil zúčastneným novú sieťovú platformu Mercateo Unite, ktorá vznikla zo skúseností posledných rokov, počas ktorých bolo Mercateo aktívne ako trhovisko: „V minulosti sme si mysleli, že iba ceny sú relevantné“. Z dlhodobého hľadiska však vyvstal z tohto postoja problém: Niektoré potreby je možné pokryť iba špecialistami, zatiaľ čo cena je irelevantná, a do popredia sa skôr dostáva schopnosť komunikácie: „Je preto potrebné digitalizovať aj malých dodávateľov a sprístupniť ich. Avšak pre jednotlivé spoločnosti to zvyčajne z ekonomického hľadiska nie je výhodné riešenie.“ Mercateo Unite ponúka aj týmto spoločnostiam jednoduchý prístup k digitálnym službám.

Prehľad o ekonomickej situácii v krajinách strednej a východnej Európy nám poskytol prof. Dr. Péter Ákos Bod, profesor Univerzity Corvinus v Budapešti a bývalý guvernér Maďarskej národnej banky. Podľa jeho názoru nie len digitalizácia znamená veľkú výzvu pre krajiny ako Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Česko, ale aj migrácia, ktorej skutočnosť musia tieto krajiny kompenzovať. Tu sídliace spoločnosti musia vyvinúť stratégie pre kompenzáciu kolísania výmenných kurzov, aby zostali konkurencieschopné.

Digitalizácia, transformácia, premena – obstarávanie sa mení

Dôležitou témou pre obstarávanie a transformáciu nákupu bolo zavedenie systému elektronického obstarávania, ako to bolo realizované aj v energetickej spoločnosti innogy Česká republika. Ing. Miloš Olejník vysvetlil, ako profitovala česká dcérska spoločnosť zo spolupráce s nemeckou spoločnosťou. Rovnako musí zostať innogy aj dostatočne flexibilný, aby mohol poskytnúť osobitné požiadavky na tuzemskom trhu. Je to výzva, ktorú musela zvládnuť aj Erika Hackenberger, riaditeľka nákupu T-Systems v Maďarsku, ktorá zaviedla systém verejného obstarávania a v priebehu piatich rokov vytvorila štruktúrované nákupné procesy.

Zoltán Werle, vedúci poradca pre IFUA Horváth & Partners, vo svojej prezentácii analyzoval účinnosť elektronického obstarávania a pritom zdôraznil dôležitosť stratégie rozvoja elektronického nákupu a jeho procesných prvkov. Spomenul aj prieskum realizovaný spoločnosťou IFUA Horváth & Partners v Maďarsku, ktorý poskytol zaujímavé výsledky. Podľa neho je automatizácia nákupov pri veľkom počte objednávok nevyhnutná.

Aký potenciál je možné rozvinúť, keď spoločnosť podporuje svoj nákup digitálne a tým umožňuje transformáciu, nám vysvetlila Katarzyna Cichoń, manažérka pre KPMG Poľsko. Konzultačná spoločnosť uskutočnila prieskum, ktorého sa zúčastnili poľské firmy. Bolo jasné, že prostredníctvom digitalizácie nákupných procesov, predovšetkým nákupu nepriameho materiálu, im zostáva oveľa viac času pre spoluprácu s dodávateľmi. „Zhruba 71 percent respondentov uviedlo, že vyberajú dodávateľa na základe potenciálu pre inovácie,“ povedala Cichoń.

Michał Fomaidis, riaditeľ nákupu pre Zelmer-BSH v Poľsku, hovoril o kontexte maverick buyingu a o znížení nákupných procesných nákladov. Predstavil ďalej nákupné procesy a ich optimalizáciu v BSH, čím spoločnosť ušetrila čas aj peniaze.

Dáta, ako základ rozhodovania, hrajú kľúčovú rolu aj v oblasti nákupu

Nevyhnutným krokom k optimalizácii nákupu je meranie procesných nákladov. Ako to môžeme urobiť vysvetlil Benjamin Storm, partnerský manažér Mercatea. Predstavil štúdiu, kde oslovil v Nemecku pôsobiacich nákupcov a špecialistov obstarávania ohľadom ich individuálnych nákupných procesov. Výsledky priniesli pre účastníkov konferencie zaujímavý pohľad, ktorý je možný aplikovať aj v ďalších krajinách.

Prednášky ukončili profesor Elmar Holschbach z University South Westphalia a Marlene Grauer, medzinárodná projektová manažérka pre nemecký Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME e. V.). Profesor Holschbach vo svojom vystúpení rozprával o možných zúčtovacích modeloch pre obstarávanie, ako napr. pay-per-use-model, pri ktorom sa konkrétny stroj nekúpi do vlastníctva, ale výrobcovi sa platí za jeho používanie. Tiež vyjadril svoje presvedčenie, že nákupcovia musia v budúcnosti zvládnuť aj ďalšie zručnosti: „Je možné, že budú vyžadované oveľa väčšie znalosti z oblasti štatistiky, aby sa mohli vykonať regresné analýzy.“

Marlene Grauer (BME e. V.) predstavila obecenstvu prácu združenia a poukázala na spôsoby, akými môžu spoločnosti z oblasti strednej a východnej Európy pristúpiť k obchodných partnerom z Nemecka.

Účastníci konferencie sa ukázali byť veľmi pozitívni a súhlasili s tým, že by sa mala v budúcnosti zopakovať, keďže je jediná svojho druhu v strednej a východnej Európe. Ing. Andrej Ürge, regionálny riaditeľ spoločnosti Mercateo a hlavný usporiadateľ konferencie povedal: „Vstúpili sme na trh pred štyrmi rokmi a hľadali sme podobné fórum, ale nenašli. Rozhodli sme sa teda, že sami usporiadame takúto akciu.“ Po úspešnom debute je pokračovanie v budúcom roku veľmi pravdepodobné.