Home » O spoločnosti

O spoločnosti

Toto robí Mercateo!

Mercateo je vedúcou B2B e-commerce platformou v Európe. Na Slovensku ponúka náš webshop viac ako 4 milióny výrobkov. Sme zákazníkom pre našich dodávateľov a dodávateľom pre našich zákazníkov. Naši kľúčoví zákazníci majú prístup ku všetkým produktom svojich zmluvných dodávateľov prostredníctvom jednej platformy. Naším hlavným cieľom je optimalizácia nákupných procesov našich zákazníkov.

Ako dodávateľ využite Mercateo na pretransformovanie Vašej produktivity priamo do rastu Vášho obratu. Ako nákupca dosiahnite úspory pri uspokojovaní Vašich režijných potrieb.