Corporate Social Responsibility: Mercateo získalo certifikát EcoVadis

Udržateľnosť, ochrana životného prostredia a sociálna zodpovednosť - my v Mercateo považujeme za samozrejmé, že máme tieto témy v našej agende. Naši partneri tiež. Pre lepšiu orientáciu všetkých zúčastnených je však dôležité nechať tieto činnosti potvrdiť uznávanou externou kontrolnou spoločnosťou. A to sme urobili.

Teší nás toto uznanie našich aktivít v oblasti CSR. Táto správa však tiež ukazuje potrebu ďalších zlepšení podľa ktorých sa orientujú naše pokračujúce sa snahy o vylepšenie. V našom podnikaní umožňujeme spoluprácu v sieťach a konsolidujeme požiadavky trhu s našimi vlastnými hodnotami. Neorientujeme sa teda len na externé štandardy, ale v Mercateo, rovnako ako mnoho iných tém, je CSR primárne motivované vnútorne.Peter Ledermann, Predstavenstvo Mercateo Deutschland AG
Ako to môžu využiť zákazníci Mercateo?

Ako to môžu využiť zákazníci Mercateo?

Nákupcovia už dávno prestali kupovať alebo vyjednávať iba na základe cien. Mnoho spoločností, ktoré požadujú transparenciu v oblastiach udržateľnosti a CSR, ju požadujú aj vo svojich dodávateľských reťazcoch. Mercateo certifikáciou EcoVadis spĺňa požiadavky udržateľného nakupovania a ponúka orientáciu prostredníctvom uznávanej značky.

Čo je EcoVadis?

EcoVadis je globálnym poskytovateľom ratingov udržateľnosti a inteligentných, spolupracujúcich nástrojov, ktoré zvyšujú výkonnosť globálnych dodávateľských reťazcov. Systém ukazovateľov udržateľnosti EcoVadis ponúkajú podrobné informácie o ekologických, sociálnych a etických rizikách v 198 kategóriách nákupu a to v 155 krajinách. Viac ako 35 000 spoločností používa EcoVadis na zníženie rizík, podporu inovácie a vytváranie dôvery a transparentnosti medzi obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke EcoVadis.

Ecovadis logo

Managed Supply v Mercateo

Dôvera a kvalita sú pre nás základmi každého dlhodobého obchodného vzťahu. Preto pri spolupráci s našimi partnermi kladieme vysoké nároky nielen na seba. Tie kladieme aj na našich dodávateľov, ktoré sme vybrali pre naše Mercateo trhovisko. Aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom čo najlepšiu paletu produktov, ako aj optimálny nákupný zážitok, spolupracujeme iba so starostlivo kontrolovanými a kvalitnými dodávateľmi. Hovoríme tomu Managed Supply.

Ďalšie informácie k Managed Supply v Mercateo.

Mate otázky?

Potrebujete ďalšie informácie o Mercateo? Kontaktujte nás!
Tel. č. +421 907 781 182